Roz­ma­wiaj z ludźmi, jak­byś był  widziany przez Bo­ga; z Bo­giem roz­ma­wiaj, jak­byś był słucha­ny przez ludzi. 
I. BÓG ZAPRASZA NAS DO PRZEBYWANIA W JEGO OBECNOŚCI

1. Boża obecność, Boża moc

a) Od urodzenia uczy się nas zasady polegania na sobie samym – staramy się być samowystarczalni. Modlitwa jest zaprzeczeniem tych wpajanych nam wartości.

b) Modlimy się, ponieważ rozumiemy, że najbardziej osobisty kontakt z Bogiem przychodzi tylko podczas modlitwy: „… w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem” (Flp 4, 6).

c) Największym darem mojej modlitwy jest zmiana mojej relacji z Bogiem: stajemy się sobie bliżsi.

d) Ludzie są przyciągani do modlitwy tym, że Boża moc płynie głównie do ludzi, którzy się modlą.

e) Gdy pracujemy – my sami działamy, ale gdy się modlimy – działa Bóg.

f) Jakkolwiek się objawia, Boża wszechmoc jest uwalniania w życiu ludzi, którzy się modlą (ręce Mojżesza wzniesione do nieba i zwycięstwo w walce z Amalekitami).

g) Bogu jest niezwykle trudno sprawić, aby Jego moc działała w naszym życiu, jeśli wsadzimy ręce do kieszeni mówiąc: „Poradzę sobie sam”.

2. Bóg pragnie nas wysłuchać

a) Bóg jest naszym Ojcem a my jego ukochanymi dziećmi. Nigdy przez Niego nie jesteśmy opuszczeni: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę” (Łk 18, 7-8a).

b) Słowo Boże mówi, że Bóg pragnie obdarzać swoje dzieci błogosławieństwami. Pomaganie nam sprawia Bogu ogromną radość! Tak jak rodzice lubią obdarzać swe dzieci prezentami, tak Bóg cieszy się, gdy obdarowuje nas swoją mocą i darami: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” (Mt 7, 11).

c) Żaden głos dla ojca nie brzmi bardziej słodko niż głos jego dziecka: „Cześć tato!”. To jak musi reagować nasz Dobry Bóg Ojciec, gdy mówimy do Niego?

3. Bóg potrafi nas wysłuchać

a) Większość z nas nie modli się zbyt często o swoje najgłębsze potrzeby. Mamy słomiany zapał

b) Często zwracamy ręce w stronę Boga, by Go o coś prosić, ale równie często wycofujemy się i próbujemy własnymi siłami zaradzić problemom.

c) Gdzieś głęboko pod powierzchnią wiary i zaufania nie wierzymy, że Bóg ma moc, która potrafi zaradzić naszym problemom. Wątpimy w moc Boga.

d) Bóg ma moc. Panuje nad przyrodą, nad ludzką historią, nad okolicznościami naszego życia (gdy św. Piotr był uwięziony chrześcijanie modlili się za niego całą noc ufając, że Chrystus go uwolni – i tak się stało!), nad ludzkim sercem.

e) Bóg ma moc. Biblia to często powtarza: „Może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3, 20). Wojownik modlitwy to osoba przekonana, że Bóg jest wszechmocny, że ma moc uczynić wszystko, potrafi zmienić każdego i interweniować w każdej okoliczności.

Nie wszystko złoto co się świeci"..
- powiedział ojciec do swych dzieci.
Nie każda mądrość wiecznie trwa ,
chociaż ozdobne tytuły ma.

Więc się nie dajcie zwieść pysznym ludziom, którzy wynoszą się ponad chmury. Lecz pamiętajcie co pisze w Biblii
Prawdziwa mądrość jest ta z góry

I nie pochodzi ona od ludzi .
Jest życiodajna ,więc bardzo droga.
Pochodzi także z lepszego źródła , a mianowicie od Pana Boga .


Dałeś mi życie,
oddaje Ci siebie.
Dałeś mi wolność,
dziś żyję dla Ciebie.
Chodź często grzeszę,
wybaczasz mi wszystko.
Bo miłość Twoja
jest jak ognisko.
Jest wielka ,gorąca
nieba sięgająca.
Chcę z Twojej miłości
wziąć tylko iskierkę.
Bym mogła rozpalić
swe letnie serce.
Więc!!!
Proszę Cię Boże!
wylej Swą miłość.
Niech serca złamane
je w końcu odkryją.
Niech ogień miłości,
rozleje się tam.
A Chwała JEZUSA
niech będzie nam!
Bo nic piękniejszego
nie ma na świecie.
Jak Boża miłość i JEZUS przecież!
Darmowe strony internetowe dla każdego